Våre betingelser

Salgsbetingelser

Betingelser for salg fra nettbutikken til Sidergarden.

 1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg fra nettbutikken til Sidergarden til forbrukere. Salgsbetingelsene gjelder for salg av både alkoholholdige produkter og andre produkter. Disse salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for ditt kjøp. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Sidergarden er kun tilgjengelig på norsk. Sidergarden leverer kun til adresser i Norge.

For å kunne handle på Sidergarden.no må du ha fylt 18 år for kjøp av øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22 vol. prosent

Som forbruker er dine kjøp i vår nettbutikk blant annet regulert av: 

 • forbrukerkjøploven
 • angrerettloven
 • markedsføringsloven
 • e-handelsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven. Salg av alkoholholdig drikk er regulert av alkoholloven.

Dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukerkjøp kan du lese mer om disse lovene på lovdata.no og forbrukerradet.no.

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet anses dette oppfylt ved bruk av brev eller e-post.

 1. Sosial kontroll

Sidergarden må ha en bekreftelse på at du er gammel nok til å kjøpe vin eller brennevin. Vi vil derfor be deg om å registrere din fødselsdato ved bestilling. I tillegg vil vi gjennomføre alderskontroll ved utlevering av produkter.

Aldersgrensen er 18 år for kjøp av øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22 vol. prosent.

Vi ber alle under 25 år å vise legitimasjon uoppfordret. Dersom vi er i tvil om alder må legitimasjon vises. For varer levert på dør, må alle kunder fremvise gyldig legitimasjon, uavhengig av alder.

Vi leverer ikke ut alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart beruset.

 1. Parter

Selger er Sidergarden, Mellomriksvegen 2658, 7525 Flornes, org nr 970 565 949, telefon 41 76 29 97,  post@sidergarden.no og blir i det følgende benevnt ”Sidergarden”, ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”kjøper”, ”du” eller ”deg”.

 1. Bestilling

Når vi har mottatt din bestilling sender vi deg automatisk en ordrebekreftelse på epost. Du er da bundet av din bestilling, men du kan likevel avbestille eller angre deg. Avbestilling skjer ved henvendelse til kundesenteret på post@sidergarden.no eller på telefon 41 76 29 97.

Hvis du avbestiller før vi har pakket og sendt produktene til deg refunderer vi hele beløpet. Hvis du avbestiller etter at vi har pakket og sendt produktene til deg, men tidsnok til at vi får stanset leveringen, vil vi refundere hele beløpet minus våre fraktkostnader. Etter at du har mottatt ordren kan du ikke lenger avbestille, men du kan benytte deg av din angrerett. Som forbruker har du rett til å angre deg og gå fra avtalen innen 14 dager etter at du har mottatt produktet, se nærmere om angrerett i pkt. 11 nedenfor.

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 

Når vi har mottatt din ordre og sendt deg en ordrebekreftelse er vi samtidig forpliktet til å levere i henhold til denne, forutsatt at produkt(ene) ikke er utsolgt eller av annen årsak ikke kan leveres fra oss. Dersom en eller flere av produkten(e) du har bestilt er utsolgt eller av annen årsak ikke kan leveres fra oss innen avtalt leveringstid vil vi gi deg beskjed så snart som mulig. Slike produkter vil da slettes fra din bestilling og eventuelt forhåndsbetalt eller reservert beløp vil bli refundert.

 1. Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi tar forbehold om at det på grunn av årgangsendring hos oss kan være at du mottar produkt(er) av annen årgang enn det som fremkommer på Sidergarden.no. Dersom du mottar en annen årgang enn det du bestilte, og ikke ønsker å beholde produktet, kan du benytte deg av din angrerett eller returnere eller bytte produktet hos oss.

 1. Priser

Alle priser i nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift, samt eventuell pant og andre avgifter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i handlekurven din før endelig bestilling, og inkluderer eventuelle leveringsomkostninger.

 1. Betaling

Sidergarden aksepterer ulike betalingsalternativer. Alle bestillinger fra nettbutikken må forhåndsbetales, og avhengig av betalingsform vil beløpet enten trekkes fra eller reserveres på din konto ved utsjekk. Aksepterte betalingsmåter fremkommer i nettbutikken. Ved behov for annen betalingsmåte kan du kontakte kundesenteret på  post@sidergarden.no eller på telefon 41 76 29 97.

 1. Henting og levering

Bestillinger behandles fortløpende, og utleveres eller sendes så snart alle produktene i bestillingen er klare. Produkter som er på lager ved bestilling vil være klare til utlevering eller sending i løpet av kort tid, produkter som ikke er på lager vil informere om så snart som mulig.

Ved henting i butikk, Mellomriksvegen 2658, vil du få melding om når produktene er klare til utlevering. Dersom produktene ikke hentes innen to uker vil bestillingen kanselleres, og kjøpesummen med fradrag for fraktomkostninger vil bli ført tilbake til din konto eller betalingskort.

Ved henting på Posten eller Post i butikk vil du få melding om når produktene er klare til utlevering.  Dersom produktene ikke hentes innen fristen som angis av Posten vil bestillingen kanselleres, og kjøpesummen med fradrag for fraktomkostninger vil bli ført tilbake til din konto eller betalingskort. Se www.posten.no for de til enhver tid gjeldende hentefrister.

 1. Undersøkelse av produktene

Etter at du har hentet eller mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

 1. Dine rettigheter ved feil og mangler

Dersom du har fått feil produkter, eller produktene du har mottatt har feil eller mangler, kan du returnere det/de aktuelle produktene og få nytt produkt eller pengene tilbake i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder inntil to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis du ikke reklamerer i tide, altså ikke reklamerer innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen, tapes retten til å reklamere. Reklamasjonsfristen er aldri mindre enn 2 måneder.

Kontakt kundesenteret på post@sidergarden.no eller på telefon 41 76 29 97 for hjelp med reklamasjoner.

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp, selv om det ikke er noe feil med verken produktene eller leveringen.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettsskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides fristen til 12 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet leveres tilbake til oss i samme mengde og i samme stand som du mottok den. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelse til deg, men eventuell returforsendelse må betales av deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet:

 • Angrerettskjema Sidergarden
 • Opplysninger om angrerett Sidergarden
 1. Personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Informasjon om hvordan Sidergarden behandler dine personopplysninger finnes på våre nettsider. 

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Sidergarden Desember 2022